Polityka prywatności


Polityka prywatności

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani ważnym tematem ochrony danych. Ochrona Państwa danych oraz ich bezpieczeństwo i poufność są ważne dla OBI. Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszych stron internetowych lub naszej oferty online na stronie obi.pl. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być osobiście powiązane z Panem/Panią, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Spółki z Grupy OBI ściśle przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych ofert, ale również zagwarantowanie, że Państwa dane są w OBI w dobrych rękach.

Naszą Politykę prywatności można pobrać i zapisać „tutaj" jako plik PDF. Do otwarcia pliku PDF potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader (dostępny pod www.adobe.de) lub porównywalny program, który może wyświetlać dokumenty w formacie PDF.

 • A. Podstawowe informacje

  1. Administrator

  Administratorem w zakresie prawa ochrony danych są zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO):

  • • W odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych użytkowników naszej strony internetowej, administratorem Państwa danych osobowych jest OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 102, 02180 Warszawa, KRS: 90234, telefon: + 48 22 519 50 00;
  • • Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usługi „Zamów i Odbierz” oraz z usługi „Zamów z dostawą”, a także z usługi „Umawianie spotkań z projektantem”, wówczas administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący ten market OBI, w którym dokonaliście Państwo rezerwacji, a mianowicie Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 102, 02180 Warszawa, KRS: 92178.

  Więcej informacji i danych kontaktowych oraz dodatkowe wytyczne prawne można znaleźć na obi.pl w stopce.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  Administratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych.

  Kontakt:
  Paweł Wroński

  Inspektor Ochrony Danych
  ochrona.danych@obi.pl.

  3. Bezpieczeństwo danych

  Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do kont klientów i innych usług osobistych możliwy jest tylko po wpisaniu identyfikatora użytkownika i osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

  Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z szyfrowaniem 256-bitowym. Transmisję zaszyfrowanych danych można rozpoznać po wyświetleniu na dolnym pasku stanu przeglądarki symbolu klucza lub zamka. Połączenie jest szyfrowane przy użyciu wysokiej jakości szyfrowania (AES-256 256 bitów), uzgadnianie kluczy za pomocą RSA 1024 bity.

  W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane umożliwiające identyfikację (np. adres IP) są tymczasowo przechowywane na naszych serwerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu, ale zasadniczo nie dłużej niż przez 30 dni. Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.

  4. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przechowywania lub jeżeli jest to przewidziane w obowiązujących nas przepisach prawa, np. handlowych lub podatkowych. W przypadku, gdy cel przechowywania przestanie istnieć (np. w przypadku rezygnacji z usługi newslettera) lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie w ramach handlowych lub podatkowych obowiązków przechowywania.

  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnie-nia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

  Więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania i usuwania danych można znaleźć w opisach poszczególnych serwisów lub w informacjach zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • B. Odwiedziny naszej strony internetowej

  Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, nie robią rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

  1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

  Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

  • Adres IP;
  • Data i godzina zapytania;
  • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
  • Treść wniosku (konkretna strona);
  • Status dostępu/kod statusu HTTP;
  • Ilość danych przekazywanych w danym przypadku;
  • Witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;
  • Przeglądarka;
  • System operacyjny i jego interfejs;
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

  Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalnej oferty na stronie internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

  Państwa adres IP zostaje automatycznie zanonimizowany po 30 dniach poprzez skasowanie ostatnich 8 cyfr.

  2. Pliki cookie

  Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

  Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

  Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom naszej oferty online korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej w przypadku której plik cookie służy do „zapamiętania" przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookie, które są ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W związku z tym nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

  Użytkownik może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się ustawieniom plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

  Ze względu na stosowanie określonych plików cookie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na uwagi dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookie stron trzecich poniżej.

  3. Analiza internetowa i marketing online

  a) Spseudonimizowane profile użytkowników

  OBI Centrala Systemowa sp, z o.o. i Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. tworzą w celach reklamowych, badań rynkowych i w celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania oferty online spseudonimizowane profile użytkowników na podstawie korzystania przez Państwo z naszej oferty internetowej. Dane te są w szczególności cechami służącymi do identyfikacji użytkownika, informacjami o początku i końcu, jak również o zakresie danego korzystania i informacjami o multimediach, z których korzystają Państwo jako użytkownik. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Konstrukcja przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego stanowi podstawę uzasadnionego interesu przez cały okres jego trwania.

  Profile użytkowników nie są łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo się na utworzenie spseudonimizowanego profilu użytkownika, można w każdej chwili sprzeciwić się temu. Sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych w celach marketingowych można wyrazić za pośrednictwem adresu e-mail: ochrona.danych@obi.pl.

  b) Usługi analizy internetowej

  Korzystamy z różnych usług analiz internetowych, aby nasza oferta online była bardziej przyjazna dla użytkownika i atrakcyjna. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług analizy internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, przy czym za podstawę naszych uzasadnionych interesów przyjmuje się projekt przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego. Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, realizujemy również koncepcję wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO) poprzez „baner plików cookie".

  c) Webtrekk

  OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. i Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. korzystają z usług firmy Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z oferty online i odpowiedniej optymalizacji naszej oferty. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzone są i analizowane informacje przekazywane przez przeglądarkę. Dane zbierane są za pomocą tzw. pikseli, które są zintegrowane z każdą stroną internetową. W szczególności gromadzone są m.in. następujące dane: odwiedzana strona, typ/wersja przeglądarki, język przeglądarki, używany system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, włączanie/wyłączanie Java, włączanie/wyłączanie plików cookie, głębia kolorów, obejrzane/zamówione produkty, adres IP (zostanie natychmiast zanonimizowany, a następnie usunięty), czas dostępu, kliknięcia, ewentualne koszyki zakupów, wartości zamówień i numery zamówień. Pola treści formularzy są przechowywane tylko wtedy, gdy nie dotyczą danych osobowych w celu ich statystycznej oceny. W przypadku danych osobowych statystycznie rejestrowane jest tylko zakończenie lub udane przekazanie danych.

  Webtrekk może również ustawić następujące pliki cookie:

  • Sesyjne pliki cookie,
  • Trwałe pliki cookie,
  • Pliki cookie typu opt-out.

  Dla użytkowników, którzy założą konto użytkownika na stronie internetowej, adres e-mail jest również przekazywany do Webtrekk w formie spseudonimizowanej przy użyciu algorytmu hash (SHA 256) przy pierwszej rejestracji i każdym następnym logowaniu. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji między kilkoma urządzeniami do identyfikatora w formie spseudonimizowanej, a tym samym analizę aktywności użytkownika w różnych urządzeniach. To przyporządkowanie jest anulowane po 24 miesiącach bez aktywności.

  Plik cookie typu opt-out jest w konkretnej przeglądarce przyporządkowany do Państwa urządzenia. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce, należy ponownie ustawić pliki cookie typu opt-out.

  a) Google AdWords Conversion Tracking

  W naszej ofercie online korzystamy z usług Google „Google AdWords“, a w ramach tego z tzw. „Google Conversion-Tracking“ Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). „Google Conversion Tracking" ustawia plik cookie do tzw. śledzenia konwersji po kliknięciu na reklamę AdWords; odpowiednie pliki cookie dla „Google Conversion Tracking" są ważne przez 90 dni. Jeżeli wybiorą Państwo określone strony naszej oferty internetowej, wówczas Google i my możemy rozpoznać na podstawie wspomnianego wyżej pliku cookie, że kliknęli Państwo odpowiednią reklamę i zostali przekierowani do naszej oferty internetowej. Informacje zbierane za pomocą plików cookie służą do generowania tzw. statystyk konwersji, w szczególności do śledzenia całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na dane ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Statystyki konwersji nie zawierają żadnych informacji identyfikujących osobiście użytkowników serwisu.

  Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w Google Conversion Tracking, mają Państwo możliwość sprzeciwienia się temu. W tym celu można po prostu dezaktywować odpowiedni plik cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tym przypadku w statystykach śledzenia konwersji nie jest przeprowadzana ewidencja. Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod: http://www.google.de/policies/privacy/

  Należy pamiętać, że nie wolno usuwać plików cookie typu opt-out, o ile nie życzą sobie Państwo, aby dane pomiarowe były zapisywane. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie w przeglądarce, należy ponownie ustawić odpowiedni plik typu cookie opt-out.

  b) Google Adwords Remarketing

  Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Funkcja ta służy do wyświetlania reklam osobom odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google stosownie do ich zainteresowań. Przeglądarka osoby odwiedzającej stronę internetową zapisuje tzw. „pliki cookie“, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają ponowne rozpoznanie osoby odwiedzającej, gdy odwiedza ona strony należące do sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie przedstawiać osobom odwiedzającym reklamy dotyczące treści wcześniej wywołanych przez nich na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google. Według informacji podawanych przez Google, nie gromadzi on w tym procesie żadnych danych osobowych.

  Jeżeli jednak nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, zawsze można ją wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia pod http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, można wyłączyć stosowanie plików cookie w reklamie opartej na zainteresowaniach poprzez inicjatywę sieci reklamowej, klikając tutaj.

  c) Criteo

  Na naszych stronach internetowych, dzięki technologiom Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Monachium są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych spseudonimizowane informacje o zachowaniu internautów podczas surfowania. Dane te są zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika. Czas trwania plików cookie wynosi maksymalnie 13 miesięcy. Serwisy wykorzystują algorytmy do analizy spseudonimizowanego zachowania podczas surfowania, aby następnie móc wyświetlać na innych stronach internetowych ukierunkowane rekomendacje produktów w postaci spersonalizowanych banerów reklamowych (tzw. publisher). Criteo nie gromadzi danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres IP lub innych danych, które wyraźnie odnoszą się do Państwa osoby. Ustawiony plik cookie otrzymuje losowe oznaczenie. Jeżeli plik cookie zostanie usunięty, oznaczenie to zanika.

  Przesyłanie danych do Criteo oraz spersonalizowane odtwarzanie reklam odbywa się w sposób opisany powyżej na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z punktem 3. b. niniejszej Polityki. Dalsze przetwarzanie danych leży w gestii Criteo i opiera się na ich uzasadnionym interesie. Dalsze informacje o Criteo znajdują się pod linkiem.

  Mogą Państwo sprzeciwić się analizie zachowania podczas surfowania przez Criteo na naszych stronach internetowych klikając tutaj. Informacje na temat wytycznych z zakresu ochrony danych Criteo znajdują się pod następującym linkiem: www.criteo.com/en/privacy/.

  d) Facebook Advertising

  Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanego „Piksela Działań Odwiedzających“ portalu społecznościowego Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg (Facebook). Za pomocą „Piksela Działań Odwiedzających” na Facebooku możemy śledzić w szczególności działania użytkowników po tym, gdy zobaczyli oni lub kliknęli reklamę na Facebooku. Proces ten jest używany do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas anonimowe, dlatego nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Tym niemniej Facebook przechowuje i przetwarza dane w taki sposób, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

  Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, wówczas można uniemożliwić przetwarzanie danych stawiając tzw. pliki cookie typu opt-out. W tym celu proszę kliknąć na następujący link: facebook opt out

  Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez 180 dni.

  e) Prudsys

  Państwa historia zakupów jest wykorzystywana do osobistych rekomendacji produktów. Obejmuje to w szczególności artykuły i kategorie produktów, które zostały już obejrzane, wyszukane lub zakupione.

  Pliki cookie służą do zapisywania historii zakupów, a w przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się na stronie obi.pl na koncie użytkownika, do zapisywania adresu e-mail w formie spseudonimizowanej. Adres e-mail zostaje spseudonimizowany przy użyciu algorytmu hash (SHA256) i przekazany na konto klienta po zalogowaniu się.

  Dane te są przechowywane w formie spseudonimizowanej i przetwarzane przez prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Informacje te są wykorzystywane w celu przekazywania osobistych rekomendacji produktów, aby poprawić doznania związane z dokonywaniem zakupów.

  W każdej chwili można sprzeciwić się tej analizie zachowania podczas surfowania. W tym celu proszę kliknąć następujący link: Prudsys opt out . W celu wykluczenia analizy zachowania podczas surfowania plik cookie zostaje ustawiony w taki sposób, aby wykluczyć analizę. Sprzeciw ten obowiązuje tak długo, dopóki nie usuną Państwo pliku cookie. Plik cookie jest ustawiany dla przeglądarki i komputera. Prosimy pamiętać, że w przypadku optout w tej przeglądarce nie będziemy mogli już oferować żadnych rekomendacji dostosowanych do Państwa potrzeb.

  4. Geolikalizacja

  Aby ułatwić Państwu znalezienie marketu OBI znajdującego się w pobliżu, na naszej witrynie internetowej, stosujemy tzw. geolokalizację. Technicznie możliwe jest dla nas wykorzystanie Państwa adresu IP w celu ograniczenia lokalizacji użytkownika Internetu. Państwa adres IP zostanie pobrany tylko w tym celu i zostanie usunięty natychmiast po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej bez dalszego przechowywania.

  Geolokalizacja prowadzona jest na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Pod tym względem projekt przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty witryny internetowej stanowi podstawę naszego uzasadnionego interesu.

  5. Bing Maps

  W naszych serwisach internetowych częściowo integrujemy Bing Maps firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, usługę wyświetlania interaktywnych map. Dzięki temu mają Państwo możliwość sprawdzenia, gdzie znajdują się nasze markety.

  Podczas odwiedzania witryn internetowych, na których zintegrowane są Mapy Bings, Microsoft zbiera pewne informacje, w szczególności adres IP, używane oprogramowanie przeglądarki oraz jej ustawienia, przekazuje do USA i przechowuje. Microsoft zbiera i przechowuje te dane na własną odpowiedzialność oraz ocenia je na własne potrzeby. Microsoft posiada certyfikat Porozumienia US-UE w zakresie ochrony danych „Tarcza Prywatności”, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Warunki korzystania z Bing Maps można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/de-de/rechtliche-hinweise/nutzungsbedingungen. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem Bing Maps można znaleźć na stronie internetowej Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. W przypadku, gdy chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Microsoft można to ustawić na stronie https://account.microsoft.com/account/privacy.

  6. Media społecznościowe

  Aby być w stałym kontakcie z naszymi klientami, komunikować się z zainteresowanymi stronami i prezentować OBI, jesteśmy obecni w poniższych mediach społecznościowych.

  Podczas odwiedzania odpowiednich stron w mediach społecznościowych operator mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Google, może przetwarzać dane użytkownika poza Unią Europejską. Austriackie, względnie europejskie prawo ochrony danych nie ma zastosowania w tych krajach, a egzekwowanie Państwa praw może być utrudnione. Jeżeli dostawca z USA otrzyma certyfikat na tzw. tarczę ochronną (która jest częścią porozumienia dwustronnego między USA a UE), wówczas zobowiązał się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych. Lista certyfikowanych przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.

  Dane odwiedzających portale społecznościowe są regularnie przetwarzane do celów badań rynkowych i marketingowych. Wywołane treści mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, które z kolei mogą być wykorzystywane do reklam wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Zazwyczaj jest to możliwe dzięki plikom cookie przechowywanym na komputerze użytkownika.

  Dane użytkowników serwisów społecznościowych mogą być również przechowywane przez dostawcę w inny sposób, zwłaszcza jeśli są oni zarejestrowani i zalogowani w serwisie społecznościowym.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). RODO. Jako operator obecności w medium społecznościowym mamy uzasadniony interes w skutecznym informowaniu użytkowników i komunikowaniu się z nimi. Jeżeli użytkownik - np. zaznaczając pole wyboru - wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). RODO.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odpowiednim medium społecznościowym oraz możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (rezygnacja), należy skorzystać z poniższych linków, które odsyłają do informacji operatorów odpowiednich serwisów społecznościowych.

  Jeżeli jest to możliwe, prośby o informacje i potwierdzenie innych praw użytkownika należy kierować bezpośrednio do operatorów serwisu społecznościowego, ponieważ tylko oni mają dostęp do wszystkich danych użytkownika i mogą dostarczyć żądanych informacji lub podjąć odpowiednie działania.

  – Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ustawienie reklam/rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads,:

  - Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/.; Konfiguracja reklamy i ustawień plików cookie jest możliwa za pośrednictwem Network Advertising Initiative pod http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod http://www.aboutads.info/ lub European Digital Advertising Alliance podhttp://youronlinechoices.eu/.

  – Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de,

  - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) Polityka prywatności: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy, Rezygnacja: proszę skorzystać z funkcji „Do Not Track“ w swojej przeglądarce.

  7. Integracja treści osób trzecich

  W naszych serwisach internetowych częściowo integrujemy pliki wideo z platformy „YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja https://adssettings.google.com/authenticated.

 • C. Korzystanie z naszych usług

  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeżeli zostaną przekazane przy zamawianiu towarów lub rejestracji na stronie internetowej, przy korzystaniu z usługi Zamów i odbierz, przy umówieniu się na spotkanie z pracownikiem OBI, przy umówieniu się na spotkanie z projektantem, przy zamówieniu newslettera, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, przy składaniu zamówienia telefonicznie w naszym dziale obsługi klienta, podczas udziału w konkursach, jeżeli dokonają Państwo oceny produktu na obi.pl.

  a) Konto klienta

  Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, za pomocą którego będziemy mogli przechowywać Państwa dane w celu przyszłych rezerwacji. Po utworzeniu konta w sekcji „Konto klienta" wprowadzone dane zostaną zapisane w sposób odwołalny. W każdej chwili można zmienić dane wprowadzone w obszarze klienta. W celu usunięcia swojego konta klienta, należy zwrócić się z wnioskiem na adres mailowy: ochrona.danych@obi.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

  b) Przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji zamówień

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być spółki z grupy OBI, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT, podmioty świadczące usługi projektowania wnętrz dostępne w marketach, firmy transportowe świadczące usługi na rzecz spółek z grupy OBI oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz klientów marketów OBI.

  c) Przechowywanie i usuwanie danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń.

  Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  d) Dobrowolność podania danych

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez OBI za pośrednictwem strony internetowej. Podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

  1. „Zamów i odbierz“ oraz „Zamów z dostawą“

  Usługę „Zamów i odbierz“ oraz usługę „Zamów z dostawą“ prowadzi i oferuje Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. W celu realizacji Państwa zamówienia przenosimy zarezerwowane artykuły oraz Państwa dane kontaktowe do jednostki operacyjnej marketu, w którym dokonują Państwo rezerwacji. Przeniesienie danych odbywa się tu w celu realizacji Państwa zlecenia i opiera się o art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych przez jednostkę operacyjną danego marketu odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Odpowiednio obowiązują wyjaśnienia zawarte pod literą A punkt 4 niniejszej polityki w odniesieniu do gromadzenia, archiwizacji i usuwania.

  2. „Umawianie spotkań z projektantem”

  Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość umówienia spotkania z projektantem w celu skorzystania z usługi projektowania wizualizacji wnętrz w wybranym markecie OBI. Dla realizacji tego celu konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Aby zapewnić lepszą organizację umówionego spotkania, w tym dla jego potwierdzenia, możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Państwa w formularzu odpowiednio numer telefonu lub adres e-mail. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  3. Marketing i badania rynkowe
  a. Marketing bezpośredni

  Dane adresowe i zamówieniowe wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych, takich jak spersonalizowany marketing bezpośredni i badania rynkowe. W tym zakresie można na przykład otrzymywać od OBI drogą pocztową informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu w optymalizacji asortymentu produktów i usług OBI oraz w umożliwieniu indywidualnych zapytań reklamowych.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  4. Newsletter

  Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Newsletter informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych i ekskluzywnych korzyściach oszczędnościowych w odniesieniu do towarów i usług z oferty OBI. W ramach tej usługi, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje (zwane łącznie „danymi użytkowymi") na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera (na przykład w celu określenia najbliższego marketu na podstawie Państwa adresu IP), z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, z jakich innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze. Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

  Do zarejestrowania niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail. Abyśmy mogli zwracać się do Pani/Pana w sposób bardziej osobisty, może Pani/Pan dobrowolnie podać nam sposób, w jaki mamy Panią/Pana tytułować, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Ponadto można również wskazać market, w którym zazwyczaj dokonywany jest zakup. W ten sposób możemy informować Państwa o ofertach specjalnych lub wydarzeniach z tego marketu.

  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo e-mail potwierdzający (podwójny opt-in e-mail). Subskrypcja newslettera wchodzi w życie dopiero po kliknięciu linku w e-mailu potwierdzającym. Jeżeli nie klikną Państwo linku w e-mailu potwierdzającym, rejestracja nie zostanie zakończona.

  W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 30 dni, informacje podane podczas rejestracji zostaną automatycznie usunięte.

  Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

  W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z linku rezygnacji zamieszczonego na końcu każdego newslettera lub skontaktować się z nami, korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego w newsletterze na adres ochrona.danych@obi.pl. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przeprowadzonego do momentu rezygnacji przetwarzania danych.

  5. Oceny klientów

  Na stronie internetowej obi.pl istnieje możliwość oceny produktów oferowanych w marketach OBI.

  Po przesłaniu opinii o produkcie, do odwołania zostanie zapisana wprowadzona opinia i wprowadzony przez Panią/ Pana pseudonim/ imię.

  Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji funkcji oceny odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f albo 6 ust. 1 lit. b RODO. W uzasadnionym interesie Administratora leży ograniczanie ocen, które naruszają prawo i dobre obyczaje.

  Po przesłaniu recenzji otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem.

  6. Ankiety/ badania satysfakcji

  W przypadku udziału w jednym z naszych badań satysfakcji klienta, podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez nas w celu optymalizacji naszej oferty oraz dla naszych własnych badań rynku i celów marketingowych. Badania satysfakcji przeprowadzają spółki z grupy OBI, tj. Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem swojego call center. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • D. Możliwości kontaktu

  Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu i wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.W przypadku odpowiedniego kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu) oraz zapytanie będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

  Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne i ustrukturyzowane zbieranie i przetwarzanie zapytań klientów, jak również zapewnienie jakości. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki przechowywania.

 • E. Prawa osób, których dane dotyczą

  Z przyjemnością informujemy Państwa o prawach przysługujących Państwu w ramach RODO jako „osobie, której dane dotyczą". Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • Prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO)
  • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
  • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

  W uzupełnieniu podsumowujemy kluczowe punkty praw osób, których dane dotyczą, pod RODO, w następujący sposób, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie odnosi się do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

  • Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawami udostępnienia danych)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczącebr
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz do następujących informacji:

   • cele przetwarzania;
   • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
   • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
   • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które państwa dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
   • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
   • w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, uzyskanie informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
  • Prawo do sprostowania danych
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo do usunięcia
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek art. 17 ust. 3 RODO), żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:

   • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
   • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
   • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
  • Prawo do przenoszenia danych
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do utrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych.
   Wykonując swoje prawo do możliwości przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
  • Prawo do wycofania zgody
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie aż do cofnięcia zgody.
  • Prawo do wniesienia skargi do organ nadzorczego
   Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

  Odrębna informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO

  Ma Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że ze strony OBI zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

  W przypadku, gdy skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, regularnie wprowadzamy w życie przestrzeganie Państwa sprzeciwu poprzez jego odpowiednie odnotowanie w naszych bazach.

 • F. Kontakt

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem ochrona.danych@obi.pl.

  Dalsze informacje i dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje prawne można znaleźć na obi.pl w stopce.