Pojęcia zawarte w wewnętrznej Księdze Wartości OBI nazywamy umownym kodem DNA, wspólnym dla każdego pracownika – bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną rolę, typ działu czy lokalizację miejsca pracy.

Dołączając do naszego zespołu, możesz mieć pewność, że już na starcie zapoznasz się z pełną wersją wspomnianej Księgi Wartości, jednym z najważniejszych dokumentów wewnętrznych firmy. Jej stworzeniu przyświecał niezwykle słuszny cel – wypracowanie środowiska pracy, w którym ludzie odczują bezpieczeństwo, wzajemny szacunek
i przyjemność z wykonywanych na co dzień obowiązków. Wartości te są również wizytówką zewnętrzną firmy - znajdują odzwierciedlenie w pozytywnym postrzeganiu OBI przez klientów i partnerów biznesowych.

 

Szacunek ponad wszystko

Wartość brzmiąca w obecnych czasach w sposób oczywisty, a jednak nie zawsze respektowana w środowisku pracy.
W OBI cenimy indywidualizm każdego członka naszego zespołu, dlatego szanujemy zróżnicowane poglądy polityczne czy przekonania religijne. Orientacja seksualna, płeć lub wiek nie mają dla nas najmniejszego znaczenia. Liczą się umiejętności i kultura osobista, które znajdują przełożenie w stylu pracy motywującym cały zespół pracowników.

 

Otwartość – szczerość – kompetencje

Triada idealna. Nasi pracownicy są nie tylko kompetentni i ambitni. Przede wszystkim potrafią uważnie wsłuchiwać się
w potrzeby klientów i kolegów z zespołu. Ich szczerość w wyrażaniu pomysłów wyzwala otwartość na nowe wyzwania. Ta natomiast skutkuje owocną współpracą opartą na kreatywności prowadzącej do rozwoju i sukcesu firmy.

 

Odpowiedzialne podejście do pracy

Powierzenie odpowiedzialności w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku jest dla nas tożsame z olbrzymią dawką zaufania, jakim obdarzamy naszych pracowników. Wierzymy w ich odwagę, potrzebną do podjęcia dobrych decyzji, elastyczność w nowych sytuacjach, a także w partnerstwo – bez względu na dział czy lokalizację marketu. Wierzymy w naszych pracowników i mocno ich doceniamy, wiedząc że to właśnie dzięki ich odpowiedzialności możemy pochwalić się świetną jakością usług świadczonych klientowi.